Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy használjunk az oldal működéséhez szükséges cookie-kat.

Hirdetési cookie-kat csak az Ön hozzájárulása után használunk. Ezek a cookie-k az Ön viselkedése alapján segíthetnek nekünk célzott reklámokat megjeleníteni közösségi oldalakon vagy más weboldalakon.

HozzájárulokNem járulok hozzáTovábbi információk

Pack Direct Csomagolástechnika Kft. TÁJÉKOZTATÁS 

1. Adatkezelő megnevezése 

Adatkezelő megnevezése: Pack Direct Csomagolástechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 06-09-023418

Adatkezelő székhelye: 6710 Szeged, Palánta utca 10/B

Adatkezelő e-elérhetősége: monostori.tamas@packdirect.hu

Adatkezelő képviselője: Monostori Tamás ügyvezető

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. június 04-től visszavonásig tart. 

Mint a http://directszerelveny.hu/ (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a Pack Direct Csomagolástechnika Kft. tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat. 

E tájékoztató a Pack Direct Csomagolástechnika Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a Pack Direct Csomagolástechnika Kft. által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során a GDPR Rendelet 4. cikk 1. pontja valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. 

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal. 

A Pack Direct Csomagolástechnika Kft. kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. 

A Pack Direct Csomagolástechnika Kft. személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel. 

Jelen tájékoztató célja, hogy a Pack Direct Csomagolástechnika Kft. az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt. 

A Pack Direct Kft-nél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek. 

A Pack Direct Kft. mindenkori ügyvezetője a Pack Direct Kft. sajátosságainak figyelembe vételével határozta meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelölte ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt. 

A Pack Direct Kft. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen elérhető. 

3. A Pack Direct Kft. honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések: 

Az adatkezelés helyei: 6710 Szeged, Palánta utca 10/B
6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér 1. 

3.1. Kapcsolatfelvétel a Pack Direct Kft. -vel: 

A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy a Társaság által üzemeltetett honlapon keresztül a látogató felvegye a Társasággal a kapcsolatot. A Társaság munkavállalóinak e-mail címe kerültek feltüntetésre a Társaság honlapjára, amely e-mail címekre történő üzenetírással van lehetőség a kapcsolatfelvételre. A honlapra történő látogatás során a látogatónak el kell fogadnia a Társaság adatvédelmi szabályzatát. 

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja, Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)] alapul. 

adatkezelés célja: a Pack Direct Kft-vel történő kapcsolatfelvétel elősegítése kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, üzenet szövege 

adatkezelés jogalapja: az GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja és az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása. 

adattárolás határideje: úgy a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig), adattárolás módja: elektronikus, papír alapú


4. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések: 

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (GDPR) rendelet és az Infotv. szabályai az irányadóak. 

Szeged, 2018. június 04. 

készítette: Dr. Juhász Máté ügyvéd Dátum: 2018. június 04. 

Verzió: 1.0 

 

Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

Sikertelen művelet

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.